Uniunea Scriitorilor Filiala Oltenia

STATUTUL Uniunii Scriitorilor din Romānia – 2013

Cap. 1 Dispoziţii generale

 

Art. 1 Uniunea Scriitorilor din Romānia, numită īn continuare U.S.R., este succesoarea Societăţii Scriitorilor Romāni īnfiinţată īn anul 1908. U.S.R., declarată persoană juridică romānă de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949, este asociaţie profesională de creatori literari, nonguvernamentală şi nonprofit, constituită īn scopul de a apăra interesele de breaslă, economice, sociale şi morale ale membrilor ei şi de a-i reprezenta īn raporturile cu autorităţile, cu alte asociaţii de creatori, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

 

Art. 2 U.S.R. īşi īnsuşeşte principiile din Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, interzicāndu-şi promovarea unor atitudini şi aderarea la activităţi contrare demnităţii şi libertăţii umane, precum şi libertăţii de opinie şi de expresie.

 

Art. 3 Primirea noilor membri īn U.S.R. se face, īn condiţiile prezentului Statut, fără niciun fel de discriminare.

 

Art. 4 Deciziile U.S.R, ale Filialelor şi ale Comisiilor se iau, acolo unde este prevăzut votul, prin vot secret sau vot deschis, după cum hotărăsc membrii U.S.R. participanţi. Hotărārile se iau cu o majoritate de jumătate plus unu din voturile exprimate ale membrilor prezenţi, cu excepţia cazurilor īn care este specificată altă procedură.

Cap. 2 Obiectul de activitate

 

Art. 5 U.S.R. poate desfăşura, singură sau īn parteneriat, următoarele activităţi:

 

a) īnfiinţarea de Filiale, īn ţară sau īn străinătate, īn condiţiile prezentului Statut, precum şi finanţarea activităţii şi publicaţiilor acestora;

 

b) organizarea, finanţarea sau cofinanţarea de congrese, simpozioane, festivaluri, tārguri de carte, concursuri şi dezbateri profesionale, schimburi culturale cu autorităţi, instituţii sau organizaţii din ţară şi străinătate, precum şi alte manifestări similare īn ţară şi īn străinătate;

 

c) editarea şi comercializarea de publicaţii periodice sau de cărţi, prin intermediul Editurii „Cartea Romānească” (pe care o administrează singură sau īmpreună cu o altă editură, printr-un colegiu de trei scriitori votaţi pe un mandat de cinci ani de Consiliul U.S.R. la propunerea Comitetului Director);

 

d) īnfiinţarea de publicaţii, edituri, tipografii, ateliere, librării, muzee, case memoriale etc., care pot desfăşura activităţi comerciale īn beneficiul U.S.R.;

 

e) īnfiinţarea şi administrarea de case de creaţie, cantine-restaurant, hoteluri etc., care pot desfăşura activităţi comerciale īn beneficiul U.S.R.;

 

f) organizarea şi administrarea fondului documentar propriu (arhivă, bibliotecă etc.);

 

g) acordarea de premii celor mai valoroase creaţii scriitoriceşti;

 

h) stimularea financiară a tuturor formelor de creaţie literară, inclusiv a traducerilor din şi īn limba romānă;

 

i) stimularea financiară a membrilor U.S.R. şi a tinerilor scriitori, nemembri ai U.S.R., prin burse, organizarea şi finanţarea unor simpozioane, călătorii de documentare şi altele asemenea;

 

j) acordarea de sprijin şi consultanţă īn probleme sociale şi profesionale, īn măsura competenţelor angajaţilor săi sau prin stabilirea unor parteneriate cu instituţii specializate (cabinete de avocatură, unităţi medicale etc.);

 

k) acordarea, īn situaţii īntemeiate şi īn limita bugetului său, a unor ajutoare nerambursabile şi īmprumuturi pentru membrii săi şi urmaşii acestora, cāt şi pentru angajaţii săi;

 

l) protejarea şi cinstirea memoriei scriitorilor;

 

m) iniţierea de acte normative referitoare la profesiunea de scriitor sau la obştea scriitoricească;

 

n) īncheierea de parteneriate, convenţii, protocoale şi contracte cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, atragerea de subvenţii şi sponsorizări, īn vederea obţinerii fondurilor necesare funcţionării şi dezvoltării proprii;

 

o) īncasarea, īn condiţiile legii, a taxei de timbru;

 

p) atragerea de fonduri de la UE, de la autorităţile statului romān, de la fundaţii şi alte organizaţii interne şi internaţionale pentru desfăşurarea activităţilor proprii.

Cap. 3 Membrii

 

Art. 6 Poate deveni membru al U.S.R., pe bază de cerere individuală, orice autor care are cetăţenie romānă, orice autor cetăţean străin care domiciliază īn Romānia sau orice autor / traducător de limbă romānă care domiciliază īn străinătate. Condiţiile de primire sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de Validare.

 

Art. 7 Membrii U.S.R. au următoarele drepturi:

 

a) să participe la activitatea Filialei;

 

b) să concureze la proiectele şi la programele U.S.R.;

 

c) să beneficieze de toate facilităţile prevăzute īn Cap. 2, Art. 5 punctele g), h), i), j), k) şi m);

 

d) să aleagă şi să candideze īn alegeri pentru organele de conducere ale U.S.R. şi ale Filialelor;

 

e) să primească indemnizaţia de 50% din pensie prevăzută de lege;

 

f) să primească, īn funcţie de numărul de locuri alocat U.S.R., prin lege, indemnizaţia de merit;

 

g) să dea recomandări de primire īn U.S.R.

 

Art. 8 Membrii U.S.R. au următoarele obligaţii:

 

a) să respecte prevederile prezentului Statut, precum şi deciziile luate īn condiţii statutare de către organele de conducere ale U.S.R.;

 

b) să achite īn fiecare an cotizaţia stabilită de Consiliul U.S.R. Dacă membrul U.S.R. nu-şi achită cotizaţia pe o perioadă de cel puţin un an, el e suspendat din drepturi, după cum prevede Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere;

 

c) să opteze, īn cazul editării operelor proprii, pentru virarea taxei de timbru către U.S.R.;

 

d) să respecte normele deontologice ale breslei scriitoriceşti şi să manifeste grijă faţă de păstrarea prestigiului U.S.R.

 

Art. 9 Calitatea de membru U.S.R. īncetează īn următoarele cazuri:

 

a) ca urmare a demisiei, formulată īn scris şi īnregistrată la Secretariatul U.S.R. Dacă un membru demisionat din U.S.R. doreşte să redevină membru al U.S.R., el va urma procedurile obişnuite de primire īn U.S.R.;

 

b) prin excludere, pentru īncălcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale şi de imagine grave. Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, care funcţionează conform Regulamentului propriu.

Cap. 4 Organizarea U.S.R.

 

Art. 10 U.S.R. se compune din Filiale locale. Īn Bucureşti, dat fiind numărul mare de membri, există mai multe Filiale, organizate pe genuri literare, şi anume: Filiala Bucureşti – Poezie, Filiala Bucureşti – Proză, Filiala Bucureşti – Critică, eseistică şi istorie literară, Filiala Bucureşti – Dramaturgie, Filiala Bucureşti – Literatură pentru copii şi tineret, Filiala Bucureşti – Traduceri literare. Cele 6 Filiale din Bucureşti īşi aleg propriile conduceri, ca orice Filială din ţară.

 

Art. 11 Filialele din Bucureşti şi Filialele din ţară nu au personalitate juridică. Filialele au autonomie gestionară şi cont īn bancă. Ele sunt finanţate din surse proprii (cotizaţii), atrase (sponsorizări, donaţii) şi resurse (subvenţii) obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Īn completarea veniturilor, U.S.R. poate acorda subvenţii pentru activitatea Filialelor. Filialele trebuie să aibă sedii şi condiţii satisfăcătoare pentru a-şi desfăşura activitatea. Filialele din Bucureşti au un sediu comun. Filialele pot desfăşura activitate proprie şi pot acorda premii, conform Regulamentului Juriilor de Premiere. Premiile Filialelor din Bucureşti se acordă īntr-o ceremonie comună.

 

Art. 12 Pentru a se constitui, o Filială trebuie să aibă minimum 50 de membri.

 

Art. 13 Candidaţii la calitatea de membru al U.S.R. solicită īn acelaşi timp calitatea de membru al Filialei locale pe raza căreia domiciliază. Ei pot deveni membri ai altei Filiale numai prin demisie din Filiala de domiciliu şi acceptarea īntr-o altă Filială sau prin schimbarea domiciliului. Scriitorii din străinătate pot opta pentru oricare dintre Filiale.

 

Art. 14 Īn cadrul U.S.R. funcţionează următoarele comisii de specialitate, organizate conform Regulamentelor proprii: Comisia de Cenzori, Comisia de Validare, Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, Comisia de Onoare şi Demnităţi, Comisia Socială, Comisia Minorităţilor, Comisia pentru Relaţii Externe, Comisia pentru Monitorizarea Alegerilor.

 

Art. 15 Īn cadrul U.S.R. funcţionează Juriul pentru acordarea Premiilor U.S.R. Īn cadrul Filialelor funcţionează Jurii proprii. Şi unele, şi celelalte sunt organizate conform Regulamentelor proprii.

Cap. 5 Organele de conducere

 

Art. 16 Adunarea Generală a U.S.R., numită īn continuare AG, reprezintă organul suprem de conducere al U.S.R. AG se convoacă īn sesiune ordinară o dată la 5 ani, la solicitarea Preşedintelui. AG este compusă din membrii U.S.R. care īşi exprimă votul īn cadrul adunărilor generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti, numite īn continuare AGF. AG poate fi convocată īn sesiune extraordinară de cāte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui, a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R.

 

Art. 17 AG, prin AGF, are următoarele atribuţii:

 

a) dezbate activitatea U.S.R., a Preşedintelui, a Prim-vicepreşedintelui şi a Vicepreşedintelui, precum şi a Comitetului Director şi a Consiliului U.S.R. din perioada scursă de la AG precedentă; votează raportul de activitate al conducerii U.S.R. prezentat de Preşedinte;

 

b) alege Preşedintele pentru un mandat de 5 ani, pe baza unui proiect de conducere a U.S.R., făcut public cu cel puţin o lună īnainte de data īnceperii alegerilor; poate revoca Preşedintele īn aceleaşi condiţii de vot. Candidatul care īntruneşte cel mai mare număr de voturi ale membrilor U.S.R. participanţi la AG, prin AGF, este ales Preşedinte al U.S.R. Īn caz de balotaj, se repetă alegerile īn termen de 30 de zile, īn aceleaşi condiţii de vot, cu participarea candidaţilor care au īntrunit un număr egal de voturi.

 

Art. 18 Consiliul U.S.R., numit īn continuare CUSR, este format din reprezentanţii Filialelor din ţară şi din Bucureşti, aleşi prin vot īn cadrul AGF. CUSR are un mandat de 5 ani.

 

Art. 19 CUSR se īntruneşte īn sesiuni ordinare de două ori pe an, īn martie şi īn noiembrie. Pentru CUSR, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. CUSR adoptă hotărāri valabile cu jumătate plus unu din membrii prezenţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, CUSR poate fi convocat īn sesiune extraordinară.

 

Art. 20 CUSR are următoarele atribuţii:

 

a) modifică prin vot Statutul U.S.R., īn funcţie de eventualele modificări ale legii, sau de cāte ori este nevoie;

 

b) alege prin vot, la propunerea Preşedintelui, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele, pe care īi poate, īn aceleaşi condiţii, sancţiona sau revoca;

 

c) alege prin vot Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, Comisia Socială, Comisia de Onoare şi Demnităţi, Comisia Minorităţilor, Comisia pentru Relaţii Externe, Comisia de Cenzori, Comisia de Monitorizare a Alegerilor;

 

d) analizează activitatea Comitetului Director desfăşurată īntre sesiuni, verificānd aplicarea hotărārilor AG şi a propriilor sale hotărāri; aprobă cheltuielile care depăşesc suma de 25 000 de Euro;

 

e) propune Comitetului Director īmbunătăţiri ale activităţii curente şi teme de activitate noi;

 

f) dezbate activitatea Filialelor;

 

g) dezbate şi aprobă, prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor; iar la sesiunea din martie dezbate şi aprobă, tot prin vot deschis, bilanţul contabil pentru anul precedent, precum şi raportul Comisiei de Cenzori; aprobă, dacă e cazul, prin vot deschis, rectificări bugetare;

 

h) aprobă prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, propunerile Comisiei de Validare, ale Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere; soluţionează contestaţii;

 

i) aprobă prin vot deschis īnfiinţarea/desfiinţarea de Filiale;

 

j) stabileşte prin vot deschis cuantumul cotizaţiei;

 

k) aprobă prin vot deschis regulamentele de funcţionare ale comisiilor speciale din subordinea lui, precum şi Regulamentul Juriilor de Premiere;

 

l) alege, prin vot deschis, la propunerea Comitetului Director, Juriul pentru Premiile U.S.R.

 

Art. 21 CUSR este compus din reprezentanţii filialelor după o regulă de proporţionalitate, astfel: la Filialele cu pānă la 150 de membri, reprezentantul īn CUSR este Preşedintele ales al Filialei. La Filialele avānd īntre 150-300 membri, reprezentanţii īn CUSR sunt Preşedintele ales al Filialei şi un membru ales de AGF. La Filialele cu peste 300 de membri, reprezentanţii īn CUSR sunt Preşedintele Filialei şi doi membri aleşi de AGF. La aceştia, se adaugă, ca membri ai CUSR cu drept de vot, Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele U.S.R.

 

Art. 22 Membrii CUSR, după trei absenţe nemotivate, īşi pierd această calitate, fiind īnlocuiţi cu următorii candidaţi īn ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CUSR (prin demisie sau din alte motive), va fi īnlocuită cu următorul candidat īn ordinea voturilor.

 

Art. 23 Comitetul Director, numit mai departe CD, se constituie imediat după prima reuniune a CUSR, pentru un mandat de 5 ani şi are următoarea componenţă: Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele U.S.R. De asemenea, din CD fac parte cāte un reprezentant al Filialelor cu peste 150 de membri şi cīte doi reprezentanţi ai Filialelor cu peste 300 de membri. Aceştia pot fi Preşedintele Filialei sau un reprezentant decis de Comitetul de Conducere al acelei Filiale. Pentru CD, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. CD adoptă hotărāri valabile cu jumătate plus unu din membrii prezenţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, CD poate fi convocat īn sesiune extraordinară.

 

Art. 24 Membrii CD, după trei absenţe nemotivate, īşi pierd această calitate, fiind īnlocuiţi cu următorii candidaţi īn ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CD (prin demisie sau din alte motive), va fi īnlocuită cu următorul candidat īn ordinea voturilor.

 

Art. 25 CD se īntruneşte ori de cāte ori este necesar, la solicitarea Preşedintelui sau a unei treimi din membrii CD.

 

Art. 26 CD are următoarele atribuţii:

 

a) duce la īndeplinire hotărārile AG şi CUSR;

 

b) dezbate şi aprobă proiecte şi programe prezentate de Filiale sau de către membri ai U.S.R., stabilind cuantumul finanţării acestora;

 

c) verifică īncasarea taxei de timbru şi a altor sume rezultate din venituri proprii, subvenţii ori sponsorizări;

 

d) īi numeşte, la propunerea Preşedintelui U.S.R., pe Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ;

 

e) stabileşte atāt modul de salarizare a funcţionarilor U.S.R., cāt şi salariile sau indemnizaţiile membrilor din conducerea U.S.R., ca şi eventualele modificări ale acestora;

 

f) aprobă cheltuielile curente, de orice fel, pānă la suma de 25 000 de Euro, conform bugetului anual adoptat de CUSR; stabileşte periodic cuantumul ajutoarelor pe care le acordă Comisia Socială şi numele membrilor U.S.R. care beneficiază de ajutoare permanente;

 

g) aprobă schimburile culturale, bursele şi indemnizaţiile de călătorie, precum şi cuantumul lor;

 

h) īi alege, prin vot, pe beneficiarii Indemnizaţiei de Merit, īn funcţie de numărul de locuri atribuite prin lege U.S.R.;

 

i) verifică parteneriatele, contractele, subvenţiile şi sponsorizările dintre U.S.R. şi persoane juridice sau fizice.

 

j) alege, prin vot, la propunerea Preşedintelui, membrii Comisiei de Validare.

 

Art. 27 Preşedintele U.S.R. e ales, prin vot, pentru un mandat de 5 ani, de AG, compusă din membrii U.S.R. care īşi exprimă votul īn cadrul adunărilor generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti, numite īn continuare AGF.

 

Procedura de alegere a Preşedintelui este următoarea: cu minimum o lună īnainte de īnceperea procesului de alegeri, candidaţii la preşedinţie īşi depun, la secretariatul U.S.R., candidatura şi īşi fac cunoscut proiectul de conducere care va fi publicat pe site-urile U.S.R. şi ale Filialelor. Candidaturile nedepuse īn termen nu vor fi luate īn considerare. Toţi candidaţii pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la toate adunările generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti (AGF). Membrii prezenţi la AGF votează īntr-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei şi, unde e cazul, reprezentanţii īn CUSR, iar īntr-o altă urnă īl votează pe Preşedintele U.S.R. Urna cu voturile exprimate pentru Preşedintele U.S.R. se sigilează de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, numită īn continuare CMA. CMA va avea grijă să păstreze, īntr-un spaţiu securizat, toate urnele cu voturile exprimate pentru Preşedintele U.S.R. La īncheierea procesului de alegeri, toate aceste urne vor fi deschise simultan şi voturile vor fi numărate de către CMA. Candidaţii la preşedinţia U.S.R. pot asista la numărarea voturilor. Preşedintele poate fi revocat, tot prin vot, de către AG īn sesiune extraordinară.

 

Art. 28 Preşedintele U.S.R. coordonează activitatea generală şi curentă a U.S.R. īntre două AG ordinare.

 

Art. 29 Preşedintele U.S.R. are următoarele atribuţii:

 

a) reprezintă U.S.R. īn raporturile cu autorităţile statului, cu instituţiile şi persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

 

b) apără interesele profesionale, sociale şi materiale ale breslei scriitoriceşti;

 

c) īi propune CUSR pe candidaţii la funcţia de Prim-vicepreşedinte şi Vicepreşedinte şi, după alegerea lor, le stabileşte domeniul de responsabilitate;

 

d) semnează acordurile, convenţiile, protocoalele şi parteneriatele U.S.R.;

 

e) supune aprobării CD cheltuielile curente ale U.S.R.;

 

f) verifică şi răspunde de patrimoniul U.S.R.;

 

g) prezintă rapoarte anuale CUSR şi lunare, CD;

 

h) aprobă īncadrarea, promovarea, sancţionarea şi desfacerea contractelor de muncă ale personalului īncadrat īn administraţia centrală şi īn toate celelalte subunităţi ale U.S.R.;

 

i) aprobă cheltuieli de pānă la 5 000 de Euro;

 

j) īl īmputerniceşte pe Prim-vicepreşedinte să acorde ajutoare de urgenţă membrilor U.S.R. şi salariaţilor, precum şi rudelor sau mandatarilor acestora īn caz de deces ori de indisponibilitate;

 

k) desemnează, prin ordin, persoane din conducerea U.S.R. să semneze īn numele U.S.R. acte bilaterale cu persoane fizice si juridice, precum contracte, convenţii, protocoale si alte acte de parteneriat privind exploatarea patrimoniului U.S.R., īnchirieri de spaţii, obţinere de subvenţii şi sponsorizări etc.

 

Art. 30 Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele U.S.R., la fel şi Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ primesc salarii sau indemnizaţii lunare, īntr-un cuantum aprobat de CD, īn funcţie de buget.

Cap 6. Filialele

 

Art. 31 Filialele se constituie local dacă au cel puţin 50 de membri, sediu şi dotări corespunzătoare. Īn localităţile īn care locuiesc cel puţin 10 membri ai unei Filiale, se pot constitui Reprezentanţe făcānd parte din Filiala cea mai apropiată geografic.

 

Art. 32 Organele de conducere ale Filialei, sunt următoarele: Adunarea Generală a Filialei (AGF), Comitetul Filialei şi Preşedintele Filialei.

 

Art. 33 Adunarea Generală a Filialei (AGF) se īntruneşte īn sesiune ordinară la fiecare 5 ani, cu convocarea tuturor membrilor Filialei, şi alege, prin votul exprimat de membrii prezenţi, Comitetul Filialei compus din 5 membri, īn care este inclus şi Preşedintele ales al Filialei. De asemenea, AGF īl alege prin vot, īn aceeaşi sesiune ordinară, pe Preşedintele Filialei, care este candidatul cu cele mai multe voturi exprimate. La Filialele cu mai puţin de 150 de membri, Preşedintele ales este membru īn CUSR. La Filialele cu peste 150 de membri, AGF alege prin vot reprezentanţii săi īn CUSR, conform procedurii stabilite. Īntr-o urnă separată, AGF votează Preşedintele U.S.R. AGF īşi alege prin vot reprezentantul / reprezentanţii īn CUSR, conform procedurii stabilite. Īntr-o urnă separată, AGF votează Preşedintele U.S.R. AGF poate fi convocată īn sesiune extraordinară la solicitarea Preşedintelui Filialei sau a unei treimi din membrii Filialei. AGF īntrunită īn sesiune extraordinară īi poate revoca pe Preşedintele Filialei, precum şi Comitetul ales.

 

Art. 34 Adunarea Generală a Filialei hotărăşte asupra tuturor activităţilor şi problemelor Filialei. Hotărārile AGF se iau cu votul majoritar al membrilor prezenţi.

 

Art. 35 Comitetul de Conducere al Filialei se īntruneşte īn sesiune ordinară de două ori pe an sau ori de cāte ori e nevoie, la solicitarea Preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi. Pentru Comitetul de Conducere al Filialei, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. Votul este valabil cu jumătate plus unu din participanţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, Comitetul de Conducere al Filialei poate fi convocat īn sesiune extraordinară.

 

Art. 36 Preşedintele Filialei coordonează activitatea Filialei. Preşedintele Filialei este membru cu drept de vot al CUSR.

 

Art. 37 AGF are următoarele atribuţii:

 

a) alege Preşedintele U.S.R.;

 

b) alege Preşedintele Filialei, pe care īl poate revoca īn aceleaşi condiţii de vot;

 

c) alege Comitetul de Conducere al Filialei;

 

d) alege reprezentantul / reprezentanţii săi īn CUSR, altul / alţii decāt Preşedintele pentru Filialele cu peste 150 membri;

 

e) propune Comitetului de Conducere al Filialei proiecte şi programe, precum şi activităţi specifice;

 

f) dezbate şi aprobă proiecte, programe şi alte activităţi specifice ale Filialei.

 

Art. 38 Comitetul de Conducere al Filialei are următoarele atribuţii:

 

a) coordonează activitatea Filialei īntre două AGF;

 

b) pune īn aplicare proiectele şi programele Filialei;

 

c) propune Comisiei de Validare noi membri ai Filialei;

 

d) alege Juriul de acordare a premiilor anuale;

 

e) verifică situaţia īncasării cotizaţiilor şi comunică, prin Preşedinte, Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere respectarea sau nerespectarea Statutului;

 

f) gestionează īn interesul Filialei sumele rezultate din cotizaţii şi toate fondurile proprii atrase (subvenţii, sponsorizări);

 

g) atrage subvenţii şi sponsorizări pentru activităţile sale;

 

h) hotăreşte participările la proiecte şi programe culturale, precum şi strategiile care privesc Filiala.

 

Art. 39 Membrii Comitetului de Conducere al Filialei, după trei absenţe nemotivate, īşi pierd această calitate, fiind īnlocuiţi cu următorii candidaţi īn ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CCF (prin demisie sau din alte motive), va fi īnlocuită cu următorul candidat īn ordinea voturilor.

Cap. 7 Patrimoniul U.S.R.

 

Art. 40 Patrimoniul U.S.R. se compune din bunurile şi valorile aflate īn posesia sa la constituire ori dobāndite ulterior, indiferent sub ce titlu.

 

Art. 41 Īncetarea calităţii de membru al U.S.R. nu conferă niciun drept cu privire la patrimoniul acesteia.

 

Art. 42 Veniturile U.S.R. sunt:

 

a) proprii;

 

b) atrase.

 

Art. 43 Veniturile proprii provin din:

 

a) cotizaţii;

 

b) contracte economice cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, concesiuni, īnchirieri, subīnchirieri etc.;

 

c) drepturi de autor, know-how;

 

d) venituri din activităţile prevăzute la Cap. 2, Obiectul de activitate;

 

e) sumele provenite din colectarea taxei de timbru literar;

 

f) exploatarea unor bunuri proprii.

 

Art. 44 Veniturile atrase sunt:

 

a) subvenţii de la bugetul de stat sau alte instituţii publice;

 

b) fonduri europene nerambursabile şi alte sume provenind de la instituţii din străinătate;

 

c) sponsorizări;

 

d) donaţii;

 

e) credite;

 

f) orice alte sume sau bunuri destinate U.S.R., īn condiţiile legii, rambursabile sau nerambursabile.

Cap. 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 45 Filialele, care nu au sedii şi condiţii satisfăcătoare pentru a-şi desfăşura activitatea, pot să fie desfiinţate, prin hotărārea CUSR, iar membrii lor vor fi transferaţi la Filiala cea mai apropiată de domiciliul acestora, conform opţiunii fiecăruia.

 

Art. 46 Membrii care, la data intrării īn vigoare a prezentului Statut, aveau calitatea de membri stagiari, dacă, īntr-o perioadă de 5 ani, nu īndeplinesc condiţiile pentru intrarea īn U.S.R. prevăzute īn actualul Statut, īşi pierd calitatea de membru U.S.R.

 

Art. 47 Desfiinţarea U.S.R. poate fi hotărātă de AG prin votul a cel puţin două treimi dintre membrii U.S.R. Lichidarea patrimoniului, după desfiinţare, se face potrivit legii.

 

Art. 48 Prezentul Statut poate fi modificat de către CUSR de cāte ori o cere contextul legislativ şi de cāte ori este nevoie.

 

Art. 49 Prezentul Statut a fost aprobat de CUSR din data de 12 martie 2013.

Notă

 

Prin decretul 267/1949 U.S.R. a fost declarată persoană juridică romānă de utilitate publică. De la 15 ianuarie 1990, U.S.R. şi-a desfăşurat activitatea conform Decretului-lege 27/1990.

 

Prin īncheierea din 31 martie 1995, pronunţată īn dosarul 158/PJ/1994 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a dispus īnscrierea Statutului U.S.R., adoptat de Adunarea Generală la data de 3 februarie 1995, īn Registrul persoanelor juridice (non-profit) conform Art. 93 din Legea 21/1924.

 

Prin īncheierea din 26 februarie 1998, pronunţată īn dosarul nr. 158/PJ/1994, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a luat act de modificările la Statutul U.S.R. şi componenţa organelor de conducere şi control ale U.S.R.

 

Prin īncheierea din 15 aprilie 2005, pronunţată īn dosarul 193/PJ/2005 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a luat act de modificările la Statutul U.S.R., adoptate de Conferinţa Naţională din data de 25 02 2005 şi īn baza dispoziţiilor Art. 33 din O.G. nr.26/2000, modificată şi completată prin O.G. nr. 37/2003, a dispus īnregistrarea modificărilor respective īn Registrul Filialelor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.

Anexa 1

 

Regulamentul Comisiei de Cenzori

 

Art. 1 Comisia de Cenzori, numită īn continuare CC, verifică anual activitatea economico-financiară a U.S.R. şi a Filialelor. CC prezintă un raport īn faţa CUSR, īn prima şedinţă anuală a acestuia din luna martie. Iar la sfārşitul mandatului de 5 ani, CC pune un raport la dispoziţia AGF-urilor.

 

Art. 2 CC este aleasă pe un mandat de 5 ani de către CUSR, la propunerea CD. CC se compune din 5 membri ai U.S.R., de preferinţă economişti ori experţi contabili care nu fac parte din niciun alt organism de conducere al U.S.R. ori al Filialelor şi din nicio altă comisie a U.S.R. Īn prima sa reuniune, CC īşi alege Preşedintele, īnsărcinat cu prezentarea raportului. Membrii CC adoptă hotărāri valabile prin consens. Opiniile separate sunt aduse īn faţa CUSR, cu motivaţia de rigoare.CUSR poate să invalideze respectiva hotărāre a CC şi/sau opiniile separate. Īn cazul vacanţei unuia dintre cele 5 posturi, Comitetul Director propune un īnlocuitor, sub rezerva validării de către CUSR īn prima şedinţă anuală din martie.

Anexa 2

 

Regulamentul Comisiei de Validare

 

Art. 1 Comisia de Validare, numită mai departe CV, este aleasă prin vot, la propunerea Preşedintelui, īn prima şedinţă a noului CD, pentru un mandat de 5 ani; Preşedinţii de Filiale nu pot fi membri ai CV.

 

Art. 2 CV este compusă din 7 membri şi hotărăşte valabil prin votul a cel puţin 4 din membrii săi; CV, īn prima sa şedinţă, īşi alege un Preşedinte pentru un mandat de 5 ani.

 

Art. 3 CV se īntruneşte ori de cāte ori consideră necesar şi supune propunerile sale votului membrilor CUSR la şedinţa din luna noiembrie.

 

Art. 4 CV propune acordarea calităţii de membru U.S.R. īn următoarele condiţii:

 

a) pe baza propunerilor Filialelor,

 

b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

 

- cerere individuală de primire;

 

- cāte un exemplar din cărţile publicate, īn număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri īn şi din limba romānă). Īn cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte;

 

- copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute īn reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional. Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta īn evaluarea dosarelor de candidatură şi va face publică această listă pe pagina web a U.S.R. şi a Filialelor. Īn cazul dramaturgilor, volumele pot fi īnlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. Īn cazul traducătorilor, cronicile pot fi īnlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.

 

Art. 5 Dacă o persoană nu mai face parte din CV (prin demisie sau din alte motive), va fi īnlocuită cu următorul candidat īn ordinea voturilor. Membrii CV, după trei absenţe nemotivate, īşi pierd această calitate, fiind īnlocuiţi cu următorii candidaţi īn ordinea voturilor.

Anexa 3

 

Regulamentul Comisiei de Monitorizare a Alegerilor (CMA)

 

Īn ultima şedinţă a Consiliului U.S.R., dinainte de īnceperea procesului electoral, se alege Preşedintele CMA şi doi membri de rezervă ai Comisiei, care pot activa dacă acest lucru se impune īn procesul de alegeri. Cu minimum o lună īnainte de īnceperea alegerilor, CMA se completează cu membrii desemnaţi de fiecare candidat īn parte (cāte un reprezentant pentru fiecare candidat). Preşedintele CMA trebuie să participe la toate AGF din Bucureşti şi din ţară şi să preia urna sigilată, pe care o va depune īntr-un spaţiu securizat. La īncheierea procesului de votare, CMA, īn īntregul ei, desigilează şi numără voturile. Candidaţii la preşedinţie pot participa la desigilarea urnelor şi la numărătoarea voturilor. Numărătoarea este valabilă chiar dacă un candidat sau mai mulţi lipsesc.

Anexa 4

 

Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere

 

Art. 1 Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, numită mai departe CMSE, este aleasă prin vot, pentru un mandat de 5 ani, īn prima şedinţă a noului Consiliu.

 

Art. 2 CMSE este compusă din 5 membri şi hotărăşte valabil prin votul a cel puţin 3 dintre membrii săi; CMSE, īn prima sa şedinţă, īşi alege Preşedintele pentru un mandat de 5 ani.

 

Art. 3 CMSE se īntruneşte ori de cāte ori consideră necesar şi supune propunerile sale votului membrilor CUSR.

 

Art. 4 Preşedintele Filialei prezintă CMSE, īn primul trimestru al anului, situaţia nominală a plăţii cotizaţiilor din anul precedent. Pentru neplata cotizaţiei timp de 1 an sau mai mult, se aplică suspendarea din drepturile prevăzute la Art. 7 din Statut. Īn baza acestei situaţii, CMSE stabileşte membrii U.S.R. care urmează a fi suspendaţi din drepturi. La propunerea CMSE, suspendarea se validează de CUSR.

 

Art. 5 Īn momentul plăţii cotizaţiei pe toată perioada restantă, membrul U.S.R. care a fost suspendat este repus īn drepturi după aceeaşi procedură.

 

Art. 6 CMSE poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru īncălcări grave ale prevederilor prezentului Statut din Cap.1, Art. 2, care au adus prejudicii materiale, morale şi de imagine U.S.R. De asemenea, CSME poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru atac la persoană/denigrare/injurii la adresa U.S.R., ca şi pentru īncălcarea legilor ţării, pentru fapte care cad sub incidenţă penală. La propunerea CMSE, excluderea se validează de CUSR.

 

Art. 7 Membrii CMSE după 3 absenţe nemotivate īşi pierd această calitate, fiind īnlocuiţi cu următorii candidaţi īn ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CMSE (prin demisie sau din alte motive), va fi īnlocuită cu următorul candidat īn ordinea voturilor.

Anexa 5

 

Regulamentul Comisiei de Onoare şi Demnităţi

 

Art. 1 Comisia de Onoare şi Demnităţi, numită īn continuare COD, analizează reclamaţiile formulate de membri ai U.S.R. īmpotriva altor membri ai U.S.R., referitoare la comportamente ori atitudini ale acestora. COD se īntruneşte de cāte ori este nevoie.

 

Art. 2 COD este aleasă pe 5 ani şi se compune din 5 membri ai U.S.R., personalităţi cu o reputaţie recunoscută de breaslă, care nu fac parte din conducerea U.S.R., a Filialelor sau a altor Comisii.

 

Art. 3 COD emite comunicate de presă, aduse īn prealabil la cunoştinţa Comitetului Director, referitoare la cazurile care i-au fost reclamate. Comunicatele sunt adoptate cu majoritate de voturi. Opiniile separate sunt prezentate CD. COD nu aplică sancţiuni, dar le poate propune, cānd e cazul. CMSE e singura care are responsabilităţi īn această privinţă, iar deciziile acesteia trebuie validate de CUSR.

 

Art. 4 COD poate īnainta CD şi CUSR propuneri privind membrii U.S.R. care urmează să primească ordine şi medalii sau care urmează să fie omagiaţi de breaslă pentru activitatea lor literară.

Anexa 6

 

Regulamentul Comisiei Sociale

 

Art. 1 Comisia Socială, numită īn continuare CS, este aleasă de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

 

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Preşedintele este ales din rāndul membrilor Comisiei, īn prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele şi membrii CS pot fi şi membri īn alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor şi Secţiilor, cu excepţia Comisiei de Cenzori.

 

Art. 3 Atribuţiile CS sunt următoarele:

 

a) acordă membrilor U.S.R. ajutoare, permanente sau ocazionale; numele beneficiarilor de ajutoare permanente şi cuantumul acestor ajutoare sunt stabilite de CD;

 

b) stabileşte, īn funcţie de necesităţi, frecvenţa şi sumele acordate ocazional.

Anexa 7

 

Regulamentul Comisiei Minorităţilor

 

Art. 1 Comisia Minorităţilor, numită īn continuare CM, are un mandat de 5 ani şi se compune din 5 membri U.S.R. desemnaţi de CD dintre propunerile primite din partea membrilor U.S.R. care aparţin minorităţilor naţionale. CM, īn prima sa şedinţă, īşi alege Preşedintele pentru un mandat de patru ani.

 

Art. 2 CM are următoarele atribuţii:

 

a) stabileşte titlurile cărţilor, scrise īn limbile minorităţilor naţionale, care

 

urmează să fie nominalizate pentru premiile U.S.R.;

 

b) dezbate şi propune programe şi proiecte specifice;

 

c) dezbate şi decide īn orice problemă care prezintă interes pentru minorităţile naţionale; face propuneri īn orice problemă de interes general.

Anexa 8

 

Regulamentul Comisiei pentru Relaţii Externe

 

Art. 1 Comisia pentru Relaţii Externe, numită īn continuare CRE, este aleasă de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

 

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Preşedintele este ales din rāndul membrilor comisiei, īn prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele şi membrii CRE pot fi membri şi īn alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor şi Secţiilor, cu excepţia Comisiei de Cenzori.

 

Art. 3 Atribuţiile CRE sunt următoarele:

 

a) avizează nominalizările privind participarea unor scriitori la programe culturale īn străinătate, īn cadrul acordurilor cu organisme scriitoriceşti din alte ţări;

 

b) avizează acordarea de burse şi indemnizaţii de călătorie;

 

c) propune traducerea unor opere reprezentative, pentru o mai bună cunoaştere a literaturii romāne īn străinătate;

 

d) participă, prin unul sau mai mulţi dintre membrii săi, la īntālnirile cu scriitorii străini invitaţi ai U.S.R.

Anexa 9

 

Regulamentul Juriilor de Premiere

 

Art. 1 Premiile U.S.R. sunt acordate de un juriu, ales de CUSR la propunerea CD, īn ultima sa reuniune din an. Juriul este compus din 7 membri şi este ales pentru un mandat de un an. Membrii juriului nu trebuie să reprezinte interesele unei case de editură (patroni, angajaţi etc.). Juriile pot fi realese, īn totalitate sau īn parte, ori schimbate la īncheierea mandatului.

 

Art. 2 Juriul se reuneşte de cāte ori este nevoie, īn prima parte a fiecărui an, ia īn discuţie apariţiile editoriale din anul precedent şi face publice nominalizările pānă la data de 1 mai a anului respectiv. Īn intervalul 1 mai – 1 iunie, juriul alege cărţile cāştigătoare pentru fiecare categorie īn parte. Deciziile juriului sunt valide dacă au īntrunit minimum 4 voturi. Decernarea premiilor are loc cel mai tārziu īn luna iunie, īn cadrul unei gale organizate de U.S.R.

 

Art. 3 Categoriile de premii U.S.R. sunt următoarele: Premiul Naţional, Cartea de poezie, Cartea de proză, Cartea de teatru, Cartea de critică, eseu şi istorie literară, Cartea de debut, Cartea pentru copii şi tineret şi Traduceri. Juriul are la dispoziţie două premii speciale. Există, de asemenea, un premiu pentru literatură īn limbi ale minorităţilor naţionale, acordat la propunerea Comisiei Minorităţilor.

 

Art. 4 Premiile neacordate nu pot fi trecute īn altă categorie.

 

Art. 5 Premiile Filialelor se acordă de către Jurii compuse din 5 membri U.S.R, aleşi pentru un mandat de un an de către Comitetele de Filială.

 

Art. 6. Categoriile de premii acordate de Juriile Filialelor sunt următoarele:

 

I. La Filialele din ţară:

 

a) la Filialele cu pānă la 150 de membri – un premiu Cartea anului şi maximum două premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia şi/sau premiul de debut);

 

b) la Filialele cu mai mult de 150 de membri – două premii Cartea anului şi maximum două premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia şi/sau premiul de debut).

 

II. Pentru Filialele din Bucureşti, premiile se decernează īntr-o gală comună.

 

Art. 7 Cuantumul premiilor se stabileşte de Comitetul Director al U.S.R., respectiv de Comitetele de Filială, īn funcţie de posibilităţile financiare din fiecare an. Juriile de premiere pot acorda şi alte premii īn afara celor prevăzute de prezentul Regulament, dacă dispun de sponsorizări, pe care īnsă le vor lega de numele instituţiei care oferă sponsorizarea.