Uniunea Scriitorilor Filiala Oltenia

COMUNICAT

Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România a luat act, cu  indignare, de afirmaţiile calomnioase făcute, la adresa unor membri ai  U.S.R., de Nicolae Bălaşa, şi preluate de Ion Spânu în publicaţia  on-line Cotidianul.

Dezminţim cu fermitate faptele evocate de Nicolae Bălaşa, referitoare la solicitările băneşti sau de altă natură din partea U.S.R. la adresa  unor candidaţi la primirea în această asociaţie de creatori. Aspectele  invocate există numai în imaginaţia calomniatorului, care nu  poate proba, evident, nici una din gravele şi total imprudentele  acuzaţii, drept pentru care U.S.R. îşi rezervă dreptul de a-l acţiona în instanţă pentru prejudicii de imagine şi defăimare.

Gabriel COSOVEANU

Preşedintele Filialei Craiova a U.S.R.

 

IComunicat al U.S.R.

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România, întrunit vineri 19 decembrie 2014 sub conducerea preşedintelui Nicolae Manolescu, a avut ca ordine de zi, între altele: raporturile dintre USR şi revistele sale; legea timbrului cultural în stadiul actual; stabilirea calendarului principalelor evenimente ale USR în 2015, cuprinzând, între altele: Colocviul Naţional al revistelor de cultură, ediţia a II-a, Arad, 27-28 martie; Turnirul de poezie de la Balcic, dintre filialele Arad şi Chişinău, 12-17 mai; Festivitatea acordării Premiilor Uniunii Scriitorilor, 18 mai; Colocviul romanului românesc, Alba Iulia, 6-7 iunie;  Festivalul de Literatură Chişinău/Orheiu Vechi, 9-11 iunie; Festivalul Naţional de Literatură FestLit Cluj, 1-4 octombrie; Gala Poeziei Române Contemporane, Iaşi, 26/27 noiembrie.

CD a reexaminat criteriile de acordare a indemnizaţiei de merit. L-a desemnat pe Mircea Cărtărescu, în unanimitate, candidat la Premiul Nobel pentru Literatură în 2015.

Luând act de unele încălcări ale Statutului, Comitetul Director a decis avertizarea preşedinţilor de filiale responsabili să restituie banii cheltuiţi ilegal, în caz contrar, urmând a se proceda la suspendarea lor din funcţie. Analizând încălcarea de către revista „Secolul XXI” a Protocolului de colaborare cu USR din 1999, CD a decis denunţarea Protocolului.

În final, au fost aprobate solicitări ale filialelor USR Bucureşti, de Proză şi, respectiv, Literatură pentru copii, de achiziţionare a unor bunuri de inventar necesare desfăşurrii activităţii.

 

ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA organizează, miercuri, 5 februarie 2014, ora 15.00, lansarea cărţii „MACEDONIA ŞI COMUNITATEA MACEDONEANĂ DIN ROMÂNIA” a scriitorului Emilian Mirea.

Prezintă:

Constantina Dumitrescu – preşedintele Asociaţiei Macedonenilor din România;

Ionel Stancu – deputat, reprezentantul AMR în Parlamentul României;

Prof. Univ. Dr. Gabriel Coşoveanu – critic literar, preşedintele Filialei Oltenia a Uniunii Scriitorilor din România;

Prof. Dr. Maria Tronea – critic literar;

Mihai Măceş – scriitor;

Horia Dulvac – scriitor;

Jean Băileşteanu – scriitor, directorul Editurii „Autograf MJM”, Craiova;

Ion Maria – scriitor;

Cornel Bălosu – scriitor, şeful Secţiei de Etnografie şi Folclor din cadrul Muzeului Olteniei.

Lansarea va avea loc la Muzeul de Etnografie şi Folclor „CASA BĂNIEI”, str. Matei Basarab nr. 14, Craiova.

Intrarea este liberă.

Informaţii privind validarea dosarelor de intrare în Uniunea Scriitorilor din România

        

Filialele U.S.R. anunţă public că primesc la sediile lor, până vineri, 14 martie 2014, dosarele de intrare în Uniunea Scriitorilor din România. Conform Statutului U.S.R., Comitetul Director al fiecărei Filiale va propune Comisiei de Validare a U.S.R. dosarele eligibile. Dosarele vor conţine două formulare ce pot fi descărcate de mai jos, formularul de cerere şi formularul privind fişa candidatului, cel puţin două cronici literare pentru fiecare dintre cele trei cărţi prevăzute de Statutul U.S.R., precum şi cărţile candidaţilor.

Precizăm care sunt noile condiţii stipulate de Statutul U.S.R.:

Art. 4 CV (Comisia de Validare a U.S.R.) propune acordarea calităţii de membru al U.S.R. în următoarele condiţii:

a) pe baza propunerilor Filialelor,

b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

- cerere individuală de primire;

- câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte;

- copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional. Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură şi va face publică această listă pe pagina web a U.S.R. şi a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.

Comitetul Director al U.S.R. a făcut precizarea că vor fi luate în considerare, în primul rând, articolele şi cronicile semnate de critici literari de autoritate recunoscută şi mai puţin, sau în al doilea rând, titlurile revistelor unde sunt publicate aceste articole.

 

 

 

COMISIA DE MONITORIZARE, SUSPENDARE ŞI EXCLUDERI:

Mircea Mihăieş, Filiala Timişoara

Nicolae Prelipceanu, Filiala Bucureşti Poezie

Ion Vartic, Filiala Cluj

Gabriel Coşoveanu, Filiala Craiova

Adrian Alui Gheorghe, Filiala Iaşi.

COMISIA DE ONOARE ŞI DEMNITĂŢI:

Gabriel Dimisianu, Filiala Bucureşti Critică şi istorie literară

Ion Pop, Filiala Cluj

Livius Ciocârlie, Filiala Bucureşti Critică şi istorie literară

Al. Călinescu, Filiala Iaşi

Marta Petreu, Filiala Cluj.

COMISIA MINORITĂŢILOR:

Marko Bela, Filiala Tg. Mureş

Slavomir Gvozdenovici, Filiala Timişoara

Dagmar Maria Anoca, Filiala Arad

Ivan Kovaci, Filiala Bucureşti Poezie

Karacsony Zsolt, Filiala Cluj

COMISIA DE CENZORI:

Viorel Lică, Filiala Bucureşti Poezie

Nicolae Corlat, Filiala Iaşi

Nicolae Firuleasa, Filiala Craiova

Mircea Stâncel, Filiala Alba Iulia

Andrei Novac, Filiala Bucureşti Poezie.

Următoarea şedinţă a Consiliului USR va avea loc în luna decembrie a acestui an.

 

COMUNICAT AL COMITETULUI DIRECTOR AL U.S.R.

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România a invalidat candidatura domnului Corneliu Leu la funcţia de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, din motive statutare.

Consiliul U.S.R. din 10 iunie a.c. a hotărât că membrii U.S.R. care nu şi-au plătit cotizaţia pe anul 2012 până la această dată – cazul domnului Corneliu Leu – sunt suspendaţi, neavând dreptul să aleagă şi să fie aleşi anul acesta.

 

Comunicat

Luni, 10 iunie 2013, a avut loc sedinta Comitetului Director al USR, ultima înainte de alegerile care se vor desfasura în toamna. Ordinea de zi a cuprins o informare a presedintelui USR, dl Nicolae Manolescu, despre proiectele care au fost împlinite, si anume: Colocviul Romanului Românesc, Turnirul de poezie de la Gyula, între filialele Arad si Cluj, câstigat de filiala Arad si, individual, de Ioan Moldovan. Au mai fost premiati: Aurel Rau, cu premiul de onoare, si Romulus Bucur, cu premiul de popularitate acordat de toti cei prezenti. Raportul presedintelui s-a mai referit la finantarea revistelor literare ale USR, care apar cu ajutorul Ministerului Culturii. Membrii Comitetului Director au primit noul Statut al USR.. În perspectiva, proiectul Galei Poeziei Române Contemporane. S-au mai discutat masurile financiar-administrative pentru functionarea USR în continuare. La capitolul Diverse s-a citit un material în care dl Mircea Arman, redactorul sef al revistei Tribuna din Cluj si membru al Filialei Cluj a USR, ameninta conducerea USR pentru a-si fi manifestat dreptul la opinie fata de încalcarea repetata a deontologiei profesionale si atacurile repetate la adresa USR. În aceeasi zi a avut loc si întrunirea, cea din urma, a Consiliului USR, care a discutat si decis calendarul alegerilor din cadrul filialelor USR, care se vor desfasura, conform noului statut, membrii acestora votând inclusiv pe presedintele USR. A fost ales presedintele comisiei de numaratoare a voturilor, în personaa lui Nicolae Prelipceanu. Iata si calendarul alegerilor:

Luni, 16 septembrie
ora 9 – Filiala Poezie Bucuresti; ora 17 – Filiala Bucuresti Traduceri;

Marti, 17 septembrie
ora 9 – Filiala Bucuresti Proza;
ora 17 – Filiala Copii si tineret;

Miercuri, 18 septembrie
ora 10, Filiala Pitesti;
ora 17 – Filiala Craiova;

Joi, 19 septembrie
ora 15 – Filiala Timisoara;

Vineri, 20 septembrie ora 10 – Filiala Arad;

Sâmbata, 21 septembrie
ora 10 – Filiala Bucuresti, Critica si istorie literara;
ora 17 – Filiala Bucuresti Dramaturgie;

Miercuri, 25 septembrie
ora 11,30 – Filiala Sibiu;
ora 18 – Filiala Alba Iulia;

Joi, 26 septembrie
ora 11 – Filiala Tg. Mures;

Vineri, 27 septembrie
ora 9 – Cluj;
ora 17 – Filiala Brasov;
Sâmbata, 28 septembrie
ora 11 – Filiala Constanta;

Duminica, 29 septembrie
ora 11,30 – Filiala Galati;

Miercuri, 3 octombrie
ora 9 – Filiala Chisinau;

Joi, 4 octombrie
ora 9 – Filiala Iasi;
ora 17 – Filiala Bacau;

Luni, 7 octombrie – întrunirea Consiliului nou ales si numaratoarea voturilor pentru presedintele USR, de catre membrii Comisiei de numaratoare a voturilor, formata din presedintele ales de Consiliu si din repezentantii fiecarui candidat.

Consiliul a votat prevederea ca toti aceia care nu si-au platit cotizatiile pe anul 2012 pâna la data de 10 iunie îsi pierd dreptul de vot la adunarile de alegeri.
În final, consiliul a votat excluderea lui Mircea Arman din USR, pentru motivele care sunt expuse într-un comunicat special. Conform prezentei hotarâri publicam lista scriitorilor care au drept de vot.

2013

Filiala Craiova a U.S.R. anunță lansarea cartii de poezie "SINGURATATEA LUI DUMNEZEU" a poetului Emilian Mirea,
Evenimentul va avea loc vineri, 1 noiembrie 2013, la Biblioteca "Alexandru si Aristia Aman" din Craiova. Participă membri ai Filialei Craiova si invitatii autorului.